Profesionální poradenství

Profesionální poradenství

Naše modulové programy pružně přizpůsobujeme tak, aby jste mohli využívat nové poznatky v praxi.

Delta Training, s.r.o.

Delta Training, s.r.o.

Na co se zaměřujeme

Naším hlavním produktem je individuální systemické koučování a program SYSTEMICKÝ MANAGEMENT, intenzivní program zaměřený na rozvoj manažerů všech úrovní. Od majitelů a generálních ředitelů přes střední management až po Team Leadery. Naše komplexní služby zahrnují také finální výběry pracovníků, především Assessment a Development Centra, Hoganovy testy a speciální výběrové moduly. Dále pomáháme při začlenění pracovníků do společnosti a jejich standardní rozvoj jako jsou například výcviky, kurzy, individuální a skupinové koučování. Naši pozornost soustředíme také na projekty související s rozvojem a změnou firemních systémů jakou jsou personální audity, kariérové plány a profesiogramy, dlouhodobé manažerské programy a změnové projekty.

Development a Assessment Centra

Systemický přístup

Systemický mentoring

Systemické koučování

Personální a manažerské audity

Individuální koučování a doprovázení

Individuální duchovní doprovázení

Dovednostní výcviky

Rozvojový program: Systemický Management

Dynamika vnitřního systému duše

Výběrové středisko

Rozvojové středisko

Delta Training, s.r.o.

Aktuálně připravujeme

Informace o novinkách připravujeme....

Delta Training, s.r.o.

O společnosti

Delta Training, s.r.o. je českou společností, která se zaměřuje především na dlouhodobý rozvoj a vzdělávání pracovníků v souladu s jejich osobními potřebami a potřebami dané společnosti. Naším cílem je také napomáhat rozvoji a zvyšování individuální a týmové výkonnosti nejmodernějšími metodami rozvoje. Využíváme interaktivní metody výuky s důrazem na praktické využití. Zároveň se také zaměřujeme na využívání a rozvoj systemického přístupu ve firemní praxi, který se ukazuje jako velmi vhodný pro současnou dobu.

Profesionální poradenství

Široká škála produktů a služeb

Efektivní diagnostika

Delta Training, s.r.o.

Spolupráce na bázi otevřenosti

Preferujeme partnerskou spolupráci na bázi otevřenosti a vzájemné výhodnosti. Naše modulové programy pružně přizpůsobujeme potřebám našich klientů s důrazem na efektivní využití poznatků v praxi. Kvalitu naší práce posuzujeme především podle schopností účastníků našich kurzů a výcviků využívat nové poznatky v praxi.

Vzdělávání pracovníků

Partnerská spolupráce

Dlouhodobý rozvoj

Praktické využití

Delta Training, s.r.o.

Vedení zkušenými lektory

Naše kurzy a výcviky vedou zkušení lektoři, kteří mají kvalitní vzdělání a také přímý kontakt s praxí, a tak dokážou kvalifikovaně reagovat v průběhu kurzu na praktické dotazy účastníků.