Naši koučové mají kvalifikaci zaměřenou na práci s lidmi a mají dlouhodobé výcviky v oblasti koučování a terapie. Jejich zkušenosti se opírají o poradenskou praxi v mnoha firmách z různých oblastí (bankovnictví, farmacie, služby, obchod, výroba…). Metody práce, které používáme (systemický přístup), vyžadují větší časový prostor na vysvětlení, a jsme připraveni Vám jej představit při osobním setkání.

Individuální a skupinové systemické koučování

Cíle systemického koučování

Vycházíme ze zadání firmy a z našich dosavadních zkušeností s projekty systemického koučování. Považujeme za důležité zdůraznit, že vše, na čem kouč a pracovníci spolupracují, musí vést ke zcela konkrétním a užitečným změnám v praxi pracovníků. Zadání ze strany organizací je většinou specifikováno v rozhovoru zadavatele se samotným koučem.

Obecné cíle systemického koučování jsou zpravidla v těchto oblastech

 • profesionální a lidský rozvoj pracovníků
 • zřetelné zvýšení jejich kompetentnosti, samostatnosti a výkonnosti
 • překonávání problémů (růst na problémech)
 • rozvinutí schopností vést sám sebe a účinně ovlivňovat lidské vztahy
 • zdokonalení sebereflexe
 • užitečné plánování seberozvoje a aktivní vytváření dalšího života
 • strategické, koncepční a kreativní myšlení, odbourávání operativy
 • týmová spolupráce (využití jejího synergického efektu)
 • připravenost na změny, ochota je přijímat a využívat k vlastnímu růstu
 • pozitivní a proaktivní myšlení a jednání
 • zvýšení sebevědomí

Kouč pracuje s následujícími cíli:

 • Cíle zadavatele (firmy)
 • Cíle pracovníka v kontextu zadání firmy
 • Cíle nabízené koučem

Individuální systemické koučování

Individuální koučování je určeno převážně pracovníkům vyššího a vrcholového managementu, ale nejsou výjimky, kdy pracujeme s lidmi i na jiných pozicích (např. obchodníci, specialisté, etc.). Vzhledem k náročnosti této práce považujeme za důležité, aby první setkání kouče s pracovníkem bylo dvou až tříhodinové. V tomto úvodním setkání se nastavují pravidla spolupráce a oba partneři se na sebe vzájemně „nalaďují“. Považujeme za důležité, aby již na konci prvního setkání odcházel pracovník s dílčími posuny, které bude realizovat ve své praxi. Další setkání navrhujeme domlouvat individuálně. V praxi se osvědčilo koučování jednou za tři týdny v rozsahu 2- 3 hodiny.

Skupinové systemické koučování

Skupinové koučování je určeno pro skupiny pracovníků do 6 osob. Při větším počtu se výrazně snižuje efekt koučování a zároveň vzrůstá zátěž pro jednotlivé účastníky. I při skupinovém koučování je kladen důraz na práci s jednotlivcem s tou výhodou, že zde podporujeme synergický efekt. Tím, že jednotliví účastníci vidí, jak kouč pracuje s jejich kolegy, mohou sami přemýšlet, jak budou oni v obdobných situacích reagovat. Mnohdy dochází i k tomu, že pozorováním svého kolegy si účastníci uvědomují, co potřebují sami u sebe měnit, nebo na tom přímo s koučem následně pracují.

Skupinové koučování podporuje týmovou spolupráci a mnohdy dochází k nastavování pravidel a dohod pro každodenní praxi. Obvykle také dochází k vyššímu sblížení mezi účastníky, případně k vyjasnění nevyřešených problémů.

Pro tento způsob práce se nejvíce osvědčilo úvodní dvoudenní setkání a na to navazující buď další dvoudenní akce, nebo několik jednodenních koučování, případně individuální koučování.