Personální a manažerské audity mají za úlohu celkově zmapovat potenciál pracovníků v cílové skupině, nebo v celé firmě. Považujeme je za velmi účinné při přípravě komplexní koncepce vzdělávání nebo při přípravě změnových projektů v řízení jednotlivých firem. Cílem těchto auditů je zmapování současných schopností a dovedností pracovníků a nastavit konkrétní rozvojové programy pro jednotlivce nebo celé skupiny.

Zároveň lze mapovat i názory cílové skupiny pracovníků

  • na chod firmy
  • na jejich vztahy se spolupracovníky a nadřízenými
  • na jednotlivé pracovníky především na manažerských pozicích
  • úroveň vnitřní motivace

Audit sestavujeme na „klíč“, proto je každý audit jiný a odráží potřeby a cíle dané firmy. Nejčastěji jsou v auditu zahrnuty Assessment a Development Centra, Hoganovy testy, strukturované dotazníky, koučovací rozhory a workshopy. Naše audity jsou postaveny na systemických principech (viz Systemický přístup a firemní praxe).