Systemický výcvik nebo systemické rozhovory a doprovázeni v životně obtížných situacích je další oblast našeho zaměření. Každý se někdy ocitne v situacích, které nejsou příliš komfortní a které je velice těžké zvládnout sám. Systemické konzultace mohou být v takové situaci nápomocny k tomu najít znovu rovnováhu a uvidět řešení, které pod tíhou momentální zkušenosti není vidět.

Nabízíme možnost systemických rozhovorů pro všechny zájemce, kteří mají naději, že východisko z jejich situace existuje a kteří mají touhu pracovat na schopnosti přebírat zodpovědnost za svůj další život. Ptejte se na možnosti spolupráce s našimi kouči.

Modulový program pro majitele firem, manažery, personalisty.

Výcvik je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit vést systemické pomáhající rozhovory a chtějí zdokonalovat své schopnosti v oblasti systemické práce s lidmi. Je určen všem, kteří chtějí rozvíjet své schopnosti a dovednosti formou koučování na principech systemického myšlení. Účastníci se naučí koučovat druhé - pracovat s jejich vnitřním potenciálem a rozvíjet jej a pomáhat lidem v náročných situacích, které přináší soukromý i pracovní život.

Výcvik je zaměřen na schopnost účastníků:

  • zvládat principy efektivní komunikace s využitím sebereflexe
  • orientovat se v kontextech (firmy, pracovníků, úkolů, atd.)
  • jasně, srozumitelně a partnersky pracovat s objednávkou instituce (systemickou kontrolou)
  • pracovat s problémy jako příležitostmi pro další rozvoj
  • vytvářet prostor pro seberealizaci a hledání vlastních řešení (u sebe i ostatních)
  • principy podpory, motivace a rozvoje druhých
  • využívat principy systemického koučování jako součást své profese