Ze široké škály diagnostických metod využíváme vysoce efektivní Hoganovy testy od společnosti Assessment systems . Tyto testy jsou zpracovávány on-line a jsou vhodné jak pro individuální a skupinové výběry a rozvojové plány, tak i jako vhodné doplnění Assessment a Development Center. Efektivita výsledných doporučení je založena na prokazatelné validitě testů a vysoké odbornosti našich konzultantů. Volbou vhodného testu ve spojení se systemickým myšlením dosahujeme v praxi pozoruhodných výsledků, které významně napomáhají manažerským rozhodnutím našich zákazníků.