Dynamika vnitřního systému duše a systemický proces práce s tímto systémem a práce s vnitřními zdroji je specifický způsob koučování zaměřený především na pomoc manažerům a ostatním pracovníkům, jejichž hlavním zájmem je především práce se sebou samým v oblasti emocí. Do této oblasti spadá například dlouhodobá, obtížně definovatelná vnitřní nespokojenost, syndromy vyhoření, nespecifické překážky v komunikaci s okolím, vnímání vnitřního tlaku apod. Principy této práce přinesl do Čech Radim Ress.

Tento způsob je zaměřen na práci s našimi vnitřními postoji a hnacími silami, které jsou v každém z nás. Jejich odhalení a pochopení přináší odpověď na mnohé otázky, které jsou v pozadí našeho postoje k sobě, ostatním a k životu vůbec. Tímto způsobem práce lze mnohdy velmi úspěšně aktivovat vnitřní potenciál pracovníků a nalézat vnitřní rovnováhu.

Ing. Jaroslav Janeček

práce s vnitřními zdroji člověka – individuální konzultace

Už 19 let se intenzivně zabývá otázkami systemického přístupu k člověku. Byl žákem Vratislava Strnada, Petra Parmy, Ivana Úlehly, Radima Resse a pouze okrajově se inspiroval prací Artho Wittemanna. Nyní se vydal vlastní cestou a své umění koučovat předává dál ve formě výcviku - Práce s vnitřními zdroji člověka. Rovněž nabízí konzultace vedené touto metodou.