Program je vhodný pro všechny, kteří chtějí pomocí systemického koučování pracovat na zvýšení své profesionality a na rozvinutí svého vnitřního potenciálu ve všech oblastech svého života. Je určen všem, kteří chtějí na sobě pracovat na principech systemického myšlení a dosáhnout tak rovnováhy ve svých životech.

Položme si následující otázky

 • V jakém životním kontextu se nyní nacházím?
 • Jsem šťastný/á? Jak hodnotím svůj současný život?
 • Daří se mi v práci?
 • Mám uspokojivé vztahy s nejbližšími? S partnerem, dětmi, matkou, otcem…
 • Neprožívám krizi?
 • Jsem zdravý?

Pracovníci mohou pracovat na následujících tématech

 • rozvoj schopnosti vést sám sebe a účinně ovlivňovat lidské vztahy
 • zřetelné zvýšení kompetentnosti, samostatnosti a výkonnosti
 • zvládaní principů efektivní komunikace s využitím sebereflexe
 • pozitivní a proaktivní myšlení a jednání
 • užitečné plánování seberozvoje
 • připravenost na změny, ochota je přijímat a využívat k vlastnímu růstu
 • překonávání problémů (růst na problémech)
 • rozvoj klíčových kompetencí