V posledních letech stále více stoupají nároky na výběr vhodných kandidátů na stávající či nově vzniklé pozice ve firmách. Vedení firem ví, že klíčem ke kvalitním produktům a kvalitním službám jsou kvalitní lidé. A ty není tak jednoduché najít. Pracovní síla je stále dražší a velmi často se noví pracovníci již ve zkušební době dostávají do kontaktu se zákazníky, nebo mohou ovlivňovat vnitřní chod firmy.

Z toho plyne, že možné škody způsobené výběrem nevhodného kandidáta mohou být výrazně vyšší, než je mzda, která mu bude vyplacena. Z tohoto důvodu hodně firem dbá na to, aby se co nejvíce zvýšila pravděpodobnost, že vybraný pracovník bude naplňovat představy a potřeby manažerů a vedení firmy.

Assessment Centre (výběrové středisko) je zatím prokazatelně nejefektivnější metoda, jak prověřit potenciální pracovníky zda splňují předpoklady pro danou pozici. Pomocí propracované metodiky lze s vysokou pravděpodobností předpovědět chování daného pracovníka v každodenní praxi a zmapovat jeho potenciál v oblasti jeho dalšího rozvoje. Assessment Centre umožňuje vybrat správné lidi na správná místa.

Při realizaci tohoto produktu vycházíme ze systemického přístupu k člověku. Kromě toho, že jsme schopni vybrat toho nejlepšího kandidáta na požadovanou pozici, klademe důraz na respektu plné zacházení s uchazeči. V rámci různých modelových situací se snažíme získat zkušenost s tím, jak přemýšlejí a reagují v modelových situacích. Jsme přesvědčeni, že materiál k rozhodnutí, který uchazeč je nejlepší, lze získat i způsobem, který je v souladu s naší systemickou zkušeností. Lidé z AC odcházejí spokojeni i v případě, že nebyli vybráni a oceňují, že takto strávený den byl i pro ně užitečný.

Naše Assessment Centre je zpravidla organizováno pro 6 lidí po dobu 9 - 10 hod. Je to relativně vysoká zátěž pro účastníky a proto je velmi obtížné oklamat pozorovatele AC povrchními naučenými technikami, které často mohou být v rozporu s vnitřními hodnotami uchazeče. Situace v AC jsou koncipovány tak, aby se projevil v plné šíři osobnostní profil účastníka, včetně schopnosti spolupracovat ve skupině. K ještě širšímu náhledu na osobnostní kvality uchazečů určitě přispívají i Hoganovy osobnostní testy, které jsou zpravidla součástí AC.

Na vysoké manažerské pozice doporučujeme jeden a půl až dvoudenní Assessment Centre. Výhodou naší společnosti je také to, že náš specialista na AC má zkušenost s více jak 200 výběrovými středisky.