Metodika vedení Development Centre je podobná jako u vedení Assessement Centre, ale s tím rozdílem, že v DC je kladen velký důraz na rozvojový potenciál účastníků, a to především ve formě koučovacích rozhovorů s účastníky, okamžité zpětné vazby na chování jednotlivců (ale i skupin) v průběhu DC, vypracování doporučení pro další rozvoj pracovníka po ukončení DC, komplexní zpětné vazby pracovníkovi i jeho manažerovi k výkonu v rámci DC.

Development Centra realizujeme na základě systemického přístupu k člověku. Naše systemická zkušenost se tak odráží v tom, jak přistupujeme k diagnostice a následné interpretaci výkonu jednotlivých účastníků.

Lidé v DC mají příležitost reflektovat vlastní chování a myšlení a následně jsou za pomoci kouče schopni definovat cíle pro další rozvoj. Většině účastníků a jejich manažerům se podaří získat užitečný materiál k dalšímu vzdělávání, případně k následnému rozvoji kariéry. Manažeři účastníků tak mohou užitečněji nakládat s prostředky, které mají k jejich rozvoji k dispozici. Získají nejen přehled o profesním potenciálu účastníků a následná doporučení, jak s nimi dále pracovat, ale rovněž získají zkušenost s hodnocením jejich výkonů dle systemických principů.