Systemický přístup v sobě zahrnuje různorodé myšlenkové přístupy různých disciplín, jimž je společné neredukcionistické zacházení s komplexitou. Vycházíme z myšlenek radikálního konstruktivismu, obecné teorie systémů, teorie autopoiézy, kybernetiky 2. Řádu, synergetiky, teorie komunikace, sociálního konstrukcionismu, teorie sebeorganizace a dynamických systémů, teorie chaosu.

Základní principy

  • Respekt
  • Užitečnost
  • Krása

Co to znamená v praxi?

  • Vnímáme člověka jako kompetentní bytost, kterou se nejprve musíme naučit jako kompetentní vnímat, abychom ji mohli kompetentně „měnit“ (strůjcem změny je vždy člověk sám, my mu však můžeme pomoci „chtít se změnit“)
  • Pomáháme lidem v organizacích i mimo ně odhalovat a rozvíjet své zdroje, potenciál, vše, co jim dává sílu směřovat ke změnám vpřed
  • Pomáháme lidem rozvíjet schopnost přesně a konkrétně vědět, co chtějí a potřebují
  • Učíme pracovníky pracovat s cíli a se schopností řídit svůj život
  • Stavíme na všem, co funguje, co se podařilo, jakých cílů bylo dosaženo

Kouč pomáhá pracovníkům v plnoprávném vztahu a procesu odkrývat, využívat a posilovat své vlastní zdroje, pracovat se svými rezervami a se všemi přednostmi. Pracovník může tak svůj potenciál využít pro překonání současných problémů, nebo dosahování rozvojových cílů a plánovat si tak svou „lepší“ budoucnost. Kouč pomáhá pracovníkovi s rozvojem vztahu k sobě samému, pomáhá mu vytvářet a posilovat vlastní kompetence v profesním životě i soukromí. Proces koučování je zaměřen na zvýšení sebevědomí, na schopnost se respektuplně prosadit, dále na schopnost užitečně pracovat se zpětnou vazbou, na schopnost „být ve vztahu“ s ostatními a v neposlední řadě na schopnost změny.