Stále více manažerů se zabývá tématy spirituality a vlastní duchovní transformací. Ta se nedotýká jen jejich individuálních životů, ale začíná přesahovat i do ostatních oblastí včetně jejich stylu řízení. Při práci na sobě se často potkávají se svým stínem a se svojí propojeností s tématy z jejich rodu, které mají tendence vyplouvat především v období krizí.

Osobní duchovní transformace zahrnuje nejen proces přijetí sebe sama včetně přijetí svého rodového příběhu a přijetí odpovědnosti za své místo ve světě, ale především schopnost vnímání duchovního přesahu v každodenním životě a vědomí smyslu svého bytí.

Spiritualita v oblasti managementu už není tak úplně neznámý pojem a ukazuje se, že mnoho úspěšných manažerů s tímto kontextem ve svém životě už nějak zachází. Tito lidé si uvědomují, že aby byli schopni nadstandardních výkonů a zároveň, aby cítili ve svých životech rovnováhu, musí změnit přístup k tomu, jak fungují. Při hledání odpovědí na to, jak jinak, se často dostávají právě k tématům duchovního přesahu.

Klientům pomáháme pomocí konzultací a workshopů nalézat odpovědi na otázky, které s jejich spiritualitou souvisí. Pomáháme tak klientům vnímat duchovní přesah v jejich každodenním životě a posilovat schopnost jej v konkrétních situacích nalézat.