Assessment a Development Centra (AC/DC) jsou vhodnou odpovědí na zvyšující se náročnost při výběru a rozvoji pracovníků. Neustálý vývoj metod a postupů v rámci Assessment a Development Center pružně reaguje na potřeby současné doby. V kombinaci s Hoganovými testy získávají AC/DC novou, vyšší vypovídající kvalitu. V náš prospěch hovoří desetileté zkušenosti a stovky absolvovaných AC/DC.