Logo
facebook twitter youtube

Profesionální poradenství

Zaměřujeme se na poradenství v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Nabízíme produkty z oblasti Systemického managementu, výcvikové programy systemického koučování, Assessment a Development Centra, tematické kurzy a dlouhodobé programy na úrovni firemní akademie a koučování. Naše zkušenosti pokrývají široké spektrum oborů. Pracovali jsme pro firmy z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, v oblasti služeb a obchodu, v oblasti výroby a distribuce potravin a průmyslových výrobků, atd. Naši lektoři působili ve více než padesáti firmách v České i Slovenské republice.

Široká škála produktů a služeb

Služby pro naše zákazníky zahrnují jak jednorázové programy, ucelené výcvikové bloky, komplexní výcvikové programy, tak i dlouhodobou spolupráci v rozvoji personalistiky a managementu. Realizujeme pro naše zákazníky v požadované kvalitě služby od personálních auditů, přes podporu a rozvoj zaměstnanců až po systémové změny na úrovni vedení a řízení firem.

Efektivní diagnostika 

Ze široké škály diagnostických metod využíváme vysoce efektivní Hoganovy testy od společnosti Assessment systems . Tyto testy jsou zpracovávány on-line a jsou vhodné jak pro individuální a skupinové výběry a rozvojové plány, tak i jako vhodné doplnění Assessment a Development Center. Efektivita výsledných doporučení je založena na prokazatelné validitě testů a vysoké odbornosti našich konzultantů. Volbou vhodného testu ve spojení se systemickým myšlením dosahujeme v praxi pozoruhodných výsledků, které významně napomáhají manažerským rozhodnutím našich zákazníků.

Assessment a Development Centra (AC/DC)

Assessment a Development Centra jsou vhodnou odpovědí na zvyšující se náročnost při výběru a rozvoji pracovníků. Neustálý vývoj metod a postupů v rámci Assessment a Development Center pružně reaguje na potřeby současné doby. V kombinaci s Hoganovými testy získávají AC/DC novou, vyšší vypovídající kvalitu. V náš prospěch hovoří desetileté zkušenosti a stovky absolvovaných AC/DC.

Při realizaci produktů z výše uvedených oblastí vycházíme ze základních principů systemického přístupu ke člověku:

Respekt

Užitečnost

Krása

Co to znamená v praxi?

Þ      Vnímáme člověka jako kompetentní bytost, kterou se nejprve musíme naučit jako kompetentní vnímat, abychom ji mohli kompetentně „měnit“ (strůjcem změny je vždy člověk sám, my mu však můžeme pomoci „chtít se změnit“)

Þ      Pomáháme lidem v organizacích i mimo ně odhalovat a rozvíjet své zdroje, potenciál, vše, co jim dává sílu směřovat ke změnám vpřed

Þ      Pomáháme lidem rozvíjet schopnost přesně a konkrétně vědět, co chtějí a potřebují

Þ      Učíme pracovníky pracovat s cíli a se schopností řídit svůj život

Þ      Stavíme na všem, co funguje, co se podařilo, jakých cílů bylo dosaženo

Pomáháme pracovníkům v plnoprávném vztahu a procesu odkrývat, využívat a posilovat své vlastní zdroje, pracovat se svými rezervami a se všemi přednostmi. Lidé tak mohou svůj potenciál využít pro překonání současných problémů, nebo dosahování rozvojových cílů a plánovat si tak svou „lepší“ budoucnost. Pomáháme lidem s rozvojem vztahu k sobě samému, pomáháme mu vytvářet a posilovat vlastní kompetence v profesním životě i soukromí. Systemické produkty jsou zaměřeny na zvýšení sebevědomí, na schopnost se respektuplně prosadit, dále na schopnost užitečně pracovat se zpětnou vazbou, na schopnost „být ve vztahu“ s ostatními a v neposlední řadě i být připraven na změny.

 

Delta Training, s.r.o.
Anenské náměstí 2
Praha 1
Tel.: +420 731 459 796
info@systemicmanagement.cz
www.systemicmanagement.cz
Najít nás na mapě