Logo
facebook twitter youtube

Delta Training, s. r. o. je českou společností, která se zaměřuje především na dlouhodobý rozvoj a vzdělávání pracovníků v souladu s jejich osobními potřebami  a potřebami dané společnosti. Naším cílem je také napomáhat rozvoji a zvyšování individuální a týmové výkonnosti nejmodernějšími metodami rozvoje. Využíváme interaktivní metody výuky s důrazem na praktické využití. Zároveň se také zaměřujeme na využívání a rozvoj systemického přístupu ve firemní praxi, který se ukazuje jako velmi vhodný pro současnou dobu.   

Naše kurzy a výcviky vedou zkušení lektoři, kteří mají kvalitní vzdělání a také přímý kontakt s praxí, a tak dokážou kvalifikovaně reagovat v průběhu kurzu na praktické dotazy účastníků.  

Zaměřujeme se na výběry pracovníků (především Assessment a Development Centra, Hoganovy testy, speciální výběrové moduly), začlenění pracovníků do společnosti a  jejich standardní rozvoj ( výcviky, kurzy, individuální a skupinové koučování) a také na projekty související s rozvojem a změnou firemních systémů (personální audity, kariérové plány a profesiogramy, dlouhodobé manažerské programy a změnové projekty).

Preferujeme partnerskou spolupráci na bázi otevřenosti a vzájemné výhodnosti. Naše modulové programy pružně přizpůsobujeme potřebám našich klientů s důrazem na efektivní využití poznatků v praxi.

Kvalitu naší práce posuzujeme především podle schopností účastníků našich kurzů a výcviků využívat nové poznatky v praxi.

Ing. Jaroslav Janeček, odborný garant produktů společnosti

Tel. kontakt: tel. 731 459 796

Už 26 let  se intenzivně zabývá otázkami systemického přístupu k člověku. Byl žákem Vratislava Strnada, Petra Parmy, Ivana Úlehly, Radima Resse a pouze okrajově se inspiroval prací Artho Wittemanna. Nyní se vydal vlastní cestou a své umění koučovat předává dál ve formě různě zaměřených výcviků.

Miluše Janečková, systemický kouč a konzultantka

Tel. kontakt: tel. 603 107 458

Systemický přístup k člověku je základním rámcem v její odborné činnosti již 20 let. Byla žákyní Vratislava Strnada, Petra Parmy, Ivana Úlehly a Zdeňka Macka. Ve společnosti Delta Training pracuje jako výcvikový systemický kouč a konzultant. V individuálních konzultacích pak pomáhá klientům dosáhnout harmonie v osobním, rodinném i profesním životě. Klienty vede ke schopnosti sebereflexe, k definici cílů pro další rozvoj, k posílení sebedůvěry a schopnosti vytvářet důvěryhodné vztahy. Klienti si pracují také na tématech, která souvisejí s nepříliš komfortním prožíváním krizových situací v jejich životech a nalézají pak pro sebe užitečná řešení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta Training, s.r.o.
Anenské náměstí 2
Praha 1
Tel.: +420 731 459 796
info@systemicmanagement.cz
www.systemicmanagement.cz
Najít nás na mapě